Житловий комплекс підвищеної поверховості : методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять

Ескіз

Дата

2024

Автори

Зінов'єва, Олена Сергіївна
Чернятевич, Наталія Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено практичні поради щодо змісту, методики виконання і оформлення індивідуальної роботи за дисципліною «Архітектурне проєктування». Призначено для студентів ІV курсу за напрямом підготовки 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» для використання на практичних заняттях та під час самостійної роботи.

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну архітектурного середовища, проектування житла підвищеної поверховості

Бібліографічний опис

Житловий комплекс підвищеної поверховості : методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять : для студентів ІV курсу за напрямом підготовки 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. С. Зінов’єва, Н. Г. Чернятевич. – Київ : КНУБА, 2024. – 36 с. : іл. - Бібліогр. : с. 32-33.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset