Регіональний зріз міграційної політики в сучасній Україні на прикладі Волинської області

Ескіз

Дата

2015

Автори

Малиха, Марія Ігорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

У період політичних змін та реформування всієї системи державного управління та місцевого самоврядування набирає ваги питання щодо вдосконалення інституціональної системи регулювання міграційної політики. Питання міграції на регіональному рівні потребують належного теоретичного та прикладного дослідження, тому актуальним є детальний аналіз міграційних процесів на території Волинської області, методів політичного врегулювання наявних проблем, а також перспективи покращення системи контролю над потоками людських ресурсів у межах однієї територіальної одиниці.

Опис

Ключові слова

регіональний зріз міграційної політики, регіональна міграційна політика

Бібліографічний опис

Малиха М. І. Регіональний зріз міграційної політики в сучасній Україні на прикладі Волинської області / М. І. Малиха // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 223-226. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced