Імперативи впровадження плану заходів протидії розмиванню оподатковуваної бази та виведення прибутку з-під оподаткування: національний та міжнародний дискурси

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Останнім часом абревіатура BEPS (повна офіційна назва Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting – План заходів протидії розмиванню оподатковуваної бази та виведення прибутку з-під оподаткування) міцно закріпилася в лексиконі світової економіки та міжнародної юрисдикції.
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, BEPS, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting – План заходів протидії розмиванню оподатковуваної бази та виведення прибутку з-під оподаткування, міжнародні стандарти, європейські стандарти, Конвенція MLI
Бібліографічний опис
Рижакова Г. М. Імперативи впровадження плану заходів протидії розмиванню оподатковуваної бази та виведення прибутку з-під оподаткування: національний та міжнародний дискурси / Г. М. Рижакова, О. М. Малихіна // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 219 - 224. - Бібліогр. : 4 назви.