Імперативи впровадження плану заходів протидії розмиванню оподатковуваної бази та виведення прибутку з-під оподаткування: національний та міжнародний дискурси

Ескіз

Дата

2018

Автори

Рижакова, Галина Михайлівна
Малихіна, Оксана Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Останнім часом абревіатура BEPS (повна офіційна назва Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting – План заходів протидії розмиванню оподатковуваної бази та виведення прибутку з-під оподаткування) міцно закріпилася в лексиконі світової економіки та міжнародної юрисдикції.

Опис

Ключові слова

кафедра менеджменту в будівництві, BEPS, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting – План заходів протидії розмиванню оподатковуваної бази та виведення прибутку з-під оподаткування, міжнародні стандарти, європейські стандарти, Конвенція MLI

Бібліографічний опис

Рижакова Г. М. Імперативи впровадження плану заходів протидії розмиванню оподатковуваної бази та виведення прибутку з-під оподаткування: національний та міжнародний дискурси / Г. М. Рижакова, О. М. Малихіна // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 219 - 224. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset