До зниження вимірності і граничних задач теорії пружності за методом прямих

Анотація
В даній статті розглядається комбінований метод для розв’язання плоскої задачі теорії пружності (плоска деформація). Він включає ефективний чисельний метод розв’язання крайових задач звичайних диференціальних рівнянь – метод С.К. Годунова, класичний варіант метода «прямих» із застосуванням узагальненого метода Бубнова-Гальоркіна для побудови розрахункових рівнянь. Для наочності виникаючих при цьому перетворень застосовано індексну форму запису, що широко використовується в тензорному численні. Даний метод має великі перспективи для розв’язання задач динаміки та тривимірних задач.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, кафедра вищої математики, плоска задача теорії пружності, диференціальні рівняння, метод С.К. Годунова, метод прямих, теорія пружності, метод Бубнова-Гальоркіна, індексна форма запису, динаміка, тривимірна задача
Бібліографічний опис
До зниження вимірності граничних задач теорії пружності за методом прямих / А. М. Станкевич, В. К. Чибіряков, Л. Т. Шкельов, Д. В. Левківський // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 36. – С. 413 - 423. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання