Вип. 36

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 52
 • Документ
  Позаквартирний внутрішній простор поверху в багатоповерховому житлі, як умова комфортності
  (КНУБА, 2010) Яблонська, Ганна Дмитрівна; Росковшенко, А. Ю.
  Розглядається питання ефективності використання внутрішнього простору в сучасному багатоповерховому житлі, зокрема на Україні. Аналізується вплив поверховості будинку на частку площі, що займають конструктивні, інженерні, комунікаційні та елементи протипожежного захисту житлового будинку, що розташовані на поверху. Вводиться поняття «коефіцієнту поверховості», що відображає цей вплив. Актуалізується проблема підвищення поверховості житла, яка призводить до збільшення площ, яку займають ці елементи. Це, в свою чергу, погіршує санітарно- гігієнічні та соціально-психологічні умови проживання, а також планувальні рішення квартир, та приводить до неефективного використання їх площі та простору.
 • Документ
  Актуальність створення системи раціональних технологічних рішень при реконструкції арочних конструкцій пам'яток архітектури
  (КНУБА, 2010) Черненко, Віталій Костянтинович; Осипов, Сергій Олександрович
  В статті розглянута актуальність створення системи раціональних технологічних рішень, при реставрації з реконструкцією пам’яток архітекту- ри, що дозволили б гарантовано забезпечити історичну ідентичність пам’ятнику. Розглянуто роботи, що виконуються при реставрації та факто- ри, специфічні для даних умов.
 • Документ
  Ув'язка повздовжніх профілів магістралей на перетинах в різних рівнях
  (КНУБА, 2010) Чередніченко, Петро Петрович
  Розглянуто підхід до розв’язання задачі ув’язки повздовжніх профілів магістралей на їх перетинах в різних рівнях.
 • Документ
  Особенности материально-технического обеспечения (логистики) строительства в странах Ближнего Востока
  (КНУБА, 2010) Ушацкий, Сергей Андреевич; Тимофеев, Юрий Эдуардович; Яхябейк, Э.
  В этой статье изложены основные особенности материально-технического обеспечения в применении к странам Ближнего Востока и намечены направления будущих исследований в данной сфере. Статья носит обзорный характер.
 • Документ
  Відтворення цем'янкового розчину для реставрації будинків Х-ХІІ ст.
  (КНУБА, 2010) Терновий, Віталій Іванович; Молодід, Олександр Станіславович; Гуцуляк, Р. Б.
  У роботі проаналізовано склад історичних вапняно – цем’янкових розчинів. Виготовлено розчини із сучасних матеріалів за історичною рецептурою. Фізико – механічні показники відтвореного історичного цем’янкового розчину з сучасних матеріалів не відповідають вимогам сьогодення для використання їх в якості реставраційних.
 • Документ
  Вдосконалення технічних рішень збірних систем фасадних теплоізоляційних, опоряджених цеглою
  (КНУБА, 2010) Сергейчук, Олег Васильович; Злоба, В. В.; Штокерт, М. О.
  У статті розглядаються питання підвищення теплоізоляційних якостей найбільш проблемних конструктивних вузлів збірних систем теплоізоляційних, опоряджених цеглою. Це – вузли защемлення консольного поясу для спирання лицевої цегли та балконних плит.
 • Документ
  Особливості цифрового опису вулично-дорожньої мережі в базах геопросторових даних
  (КНУБА, 2010) Рунець, Р. В.
  Розглянуто багатоцільову модель вулично-дорожньої мережі, визначено правила цифрового опису та множину обов’язкових топологічних відношення для об’єктів моделі мережі в базах геопросторових даних.
 • Документ
  Дослідження методом Монте-Карло динамічної стійкості звареної двотаврової балки при випадковому параметричному навантаженні
  (КНУБА, 2010) Пошивач, Дмитро Володимирович
  Методом Монте-Карло досліджується стійкість за імовірністю параметричних коливань звареної двотаврової балки під дією випадкового динамічного згинального навантаження. Побудовано границі стійкості за статистичною частотою таких коливань.
 • Документ
  Вітчизняний і закордонний досвід наукових досліджень та проектування санаторно-оздоровчих комплексів для дітей з обмеженими фізичними можливостями
  (КНУБА, 2010) Побединська, А. М.
  Історія курортного лікування дітей в Російській імперії веде початок з кінця ХІХст. З 20-х років ХХст. в СРСР сформувалася наукова школа в галузі курортології. В наукових дослідженнях в галузі архітектурного проектування дитячих рекреаційних закладів за радянських часів спостерігалися такі основні тенденції: створення і розширення номенклатури типових проектів; поліпшення архітектурно-планувальних рішень; укрупнення. Діти з обмеженими фізичними можливостями лікувалися в спеціалізованих санаторіях, які входили в ланцюг етапного лікування. В зарубіжній практиці існують чотири основні форми обслуговування інвалідів: в реабілітаційних та рекреаційних закладах: в реабілітаційних центрах; в спеціалізованих санаторіях, будинках відпочинку та готелях; в сімейних будинках відпочинку та пансіонатах; рекреаційних закладах загального типу.
 • Документ
  Линия забора. Пунктуалистическая методология исследования городского пространства
  (КНУБА, 2010) Николаенко, Д. В.; Бойко, О. С.
  Исследование городского пространства и управление городами в Украине сталкивается с катастрофическим недостатком качественной эмпирической информации. Есть множество официальных нормативов, которые систематически нарушаются практически всеми. Предлагается использовать пунктуалистическую методологию сбора качественной эмпирической информации по состоянию крупных городов Украины.
 • Документ
  Технологія проектування санітарно-захисних зон з використанням ГІС
  (КНУБА, 2010) Мусієнко, О. В.
  Запропонована структурна модель бази геопросторових даних, яка забезпечить реалізацію ГІС для комплексного використання в процесах проектування СЗЗ.
 • Документ
  О системном подходе к решению проблемы "Повышение безопасности дорожного движения"
  (КНУБА, 2010) Энглези, И. П.; Вербицкий, В. Г.; Ткаченко, В. П.; Рейцен, Е. А.
  В статье анализируется эволюция системы ВАД и доказывается необходимость её структуризации с последующим применением как инструмента для планирования и проведения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
 • Документ
  Комбінаторно-синкретична генеза української дерев'яної церкви
  (КНУБА, 2010) Шевцова, Галина Вікторівна
  Розглянуто варіанти поєднання в одній церковній споруді конструктивних елементів з різною ґенезою. На основі аналізу внутрішнього простору, церкви розділено на два типи: з „центрично-підпорядкованим” та „незалежно-комбінованим” інтер’єром, для яких прогнозується різний шлях формування. Констатовано комбінаторно-синкретичну ґенезу української дерев’яної церкви та зроблені припущення щодо причин подібного феномену.
 • Документ
  Об оптимальном управлении наружным освещением городов
  (КНУБА, 2010) Рейцен, Е. А.; Гончар, О. Л.; Денищенко, Н. Я.
  Дается обзор методов управления наружным освещением городов и вводится необходимая терминология.
 • Документ
  Повысить или обеспечить безопасность городского движения на улично-дорожной сети?
  (КНУБА, 2010) Рейцен, Е. А.; Толок, О. В.
  В статье доказывается необходимость разделения понятий «обеспече- ние безопасности городского движения» и «повышение безопасности город- ского движения». Обсуждаются и уточняются определения этих понятий.
 • Документ
  Особливості цифрового опису і технологія створення індексних кадастрових карт в ГІС
  (КНУБА, 2010) Михельова, Марія Юріївна
  Узагальнено вимоги до моделей цифрового опису об’єктів кадастрового зонування та запропоновано технологічна схема виготовлення індексно- кадастрових карт із застосуванням геоінформаційних систем.
 • Документ
  Про значення дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" для формування професійних навичок у студентів
  (КНУБА, 2010) Махиня, Антоніна Андріївна
  Стаття розглядає значення та особливості дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” щодо її здатності формувати у студентів професійні навички. Автор приділяє велику увагу навчально-методичному забезпеченню та дає деякі рекомендації щодо організації навчального процесу із зазначеної дисципліни з метою формування у студентів професійних навичок та умінь, які сприятимуть їх майбутній професійній діяльності. Стаття розглядає значення та особливості дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” щодо її здатності формувати у студентів професійні навички.
 • Документ
  Види формування нових об'єктів нерухомості
  (КНУБА, 2010) Недава, О. Л.
  У даній статті викладено основні види формування нових об’єктів не- рухомості та проблеми пов’язані з цим процесом.
 • Документ
  Фактори збереження та відновлення історичних готелів
  (КНУБА, 2010) Мержiевська, Н. Ю.
  У статті наводяться ключовi фактори що до доцiльностi збереження пам’яток архiтектури та зарубiжний i вiтчизняний досвiд.
 • Документ
  Методи визначення якості роботи комунальних служб України
  (КНУБА, 2010) Крумеліс, Юрій Всеволодович; Штепа, Катерина Олександрівна
  Розглянуто найактуальніші проблеми в галузі житлово–комунального господарства і причини їх виникнення. Запропоновано методи оцінки якості житлово–комунальних послуг та рівня задоволення ними потреб населення.