Фахова іноземна мова (англійська)

Ескіз

Дата

2024

Автори

Соколова, Ірина Валеріϊвна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містить тексти, словник та систему завдань до текстів для розвитку навичок читання, перекладу, роботи з іноземною літературою за фаховим спрямуванням, а також розвитку мовної компетенції. Призначено для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Опис

Ключові слова

кафедра мовної підготовки і комунікації, іноземна мова, англійська

Бібліографічний опис

Фахова іноземна мова (англійська) : методичні рекомендації до вивчення освітньої компоненти : для здобувачів першого (бакалаврського) рівнявищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : І. В. Соколова – Київ : КНУБА, 2024 - 23 с. - Бібліогр. : с. 22.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced