Демографический аспект развития умных городов

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Данилов, С. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Рассмотрены проблемы взаимовлияния демографических, социальных и экологических факторов в формировании принципов «умного города». Предложена концепция формирования индикаторов оценки социальных и демографических факторов города.
Опис
Ключові слова
архитектура, социум, экология, демография, архітектура, соціум, екологія, демографія, architecture, society, ecology, demography
Бібліографічний опис
Данилов С. М. Демографический аспект развития умных городов / С. М. Данилов // Архітектурний вісник КНУБА : наук. - вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14 - 15. - С. 85 - 97. - Бібліогр. : 22 назви.
Зібрання