Проблема відтворення еталонної оптичної осі під час повірки та калібрування геодезичних приладів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Самойленко, О. М.
Адаменко, О. В.
Кукарека, Б. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Нині у світі у виробників приладів немає єдиної технічної політики в галузі калібрування приладів для вимірювання вертикального площинного кута відносно горизонтальної площини. Для калібрування теодолітів і тахеометрів, нормована середня квадратична похибка вимірювань якими становить 0,5″ або 1″, потрібні еталонні прилади та методика вимірювань ними, що дало б змогу відтворювати горизонтальну оптичну вісь з розширеною невизначеністю, не більшою за 0,3″. В роботі виконано опис та аналіз найбільш поширених методів, використовуваних у світі для відтворення горизонтальної візирної осі. Як показано у роботі, застосування цих методів є недоцільним, оскільки вони або занадто важкі в реалізації, або несамодостатні, або відтворюють горизонтальну візирну вісь з недостатньою точністю. Знайти рішення цієї проблеми можна за допомогою розробленої нами самодостатньої універсальної методики калібрування будьяких приладів для вимірювання вертикальних кутів.

Опис

Ключові слова

горизонтальна оптична вісь, еталон, горизонтальна площина, геодизичні прилади, геометричні параметри, метрологічні характеристики, середня квадратична похибка, кафедра інженерної геодезії

Бібліографічний опис

Самойленко О. М. Проблема відтворення еталонної оптичної осі під час повірки та калібрування геодезичних приладів / О. М. Самойленко, О. В. Адаменко, Б. П. Кукарека // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 64. - С. 18-28. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced