Моделі управління інформаційними ресурсами 4П-середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Єгорченков, Олексій Володимирович
Єгорченкова, Наталія Юріївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У процесі діяльності проектно-орієнтованого підприємства використовується безліч інформаційних ресурсів, які формуються під час реалізації портфелів проектів та програм, створюються у процесі операційної чи виробничої діяльності підприємства або отримуються із зовнішнього середовища. Всі ці інформаційні ресурси застосовуються для виконання різних функцій, які наповнюють 4П-середовище. Запропоновано застосувати підхід до управління інформаційним ресурсом 4П-середовища. Суть використання цього підходу для управління інформаційними ресурсами полягає в тому, що створення та використання такого ресурсу розглядається як компонент функціональної надбудови, в якій концентруються інформаційні потоки інструментальних засобів управління проектами/програмами/портфелями з усіма атрибутами реалізації та компонентами системи управління. Адже при реалізації будь-якої функції управління необхідно планувати дії щодо отримання, переробки та передачі такого ресурсу в інші функції системи управління. Перспективою для подальших досліджень є вирішення задачі створення системи управління інформаційними ресурсами.
Опис
Ключові слова
інформаційні ресурси, 4П-середовище, моделі управління, функціональне середовище
Бібліографічний опис
Єгорченков О. В. Моделі управління інформаційними ресурсами 4П-середовища / О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 48-54. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання