Узагальнена матриця мас напіваналітичного метода скінченних елементів в задачах динаміки просторових конструкцій

Ескіз

Дата

2010

Автори

Солодей, І. І.
Гуляр, О. І.
Вабіщевич, М. О.
Приходько, А. Ю.
Сизевич, Б. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В рамках напіваналітичного метода скінченних елементів побудовано узагальнену матрицю мас неоднорідних скінченних елементів в задачах дослідження стаціонарних та нестаціонарних коливань призматичних прямолінійних тіл та тіл обертання із складною формою та структурою поперечного перерізу, що знаходяться під дією навантажень різної інтенсивності та тривалості у часі.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, НМСЕ, узагальнена матриця, динамічні навантаження, напружено-деформований стан

Бібліографічний опис

Узагальнена матриця мас напіваналітичного метода скінченних елементів в задачах динаміки просторових конструкцій / І. І. Солодей, О. І. Гуляр, М. О. Вабіщевич [та ін.] // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 47 – 55. – Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset