Узагальнена матриця мас напіваналітичного метода скінченних елементів в задачах динаміки просторових конструкцій

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В рамках напіваналітичного метода скінченних елементів побудовано узагальнену матрицю мас неоднорідних скінченних елементів в задачах дослідження стаціонарних та нестаціонарних коливань призматичних прямолінійних тіл та тіл обертання із складною формою та структурою поперечного перерізу, що знаходяться під дією навантажень різної інтенсивності та тривалості у часі.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, НМСЕ, узагальнена матриця, динамічні навантаження, напружено-деформований стан
Бібліографічний опис
Узагальнена матриця мас напіваналітичного метода скінченних елементів в задачах динаміки просторових конструкцій / І. І. Солодей, О. І. Гуляр, М. О. Вабіщевич [та ін.] // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 47 – 55. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання