Місцеві вибори 2015 року : загальнонаціональний та регіональний вимір (на прикладі Закарпатської області)

Ескіз

Дата

2015

Автори

Остапець, Юрій Олександрович
Манайло-Приходько, Рената Юріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Вибори викликають постійний дослідницький інтерес науковців, що обумовлено їх роллю у політичних процесах сучасного українського суспільства. Вітчизняний електоральний досвід дає змогу зробити висновок щодо специфіки організації і проведення парламентських виборів в окремих регіонах України. З цієї причини важливими є дослідження регіонального електорального досвіду, тож потребують суттєвого доповнення політичні знання про регіональні відмінності в електоральній поведінці громадян. Дослідження виборів актуалізується й наявністю соціального замовлення від зацікавлених суб’єктів виборчого процесу, яким необхідні наукові знання про особливості поведінки виборців, шляхи мобілізації електорату, механізм відносно достовірного прогнозування результатів виборчого процесу.

Опис

Ключові слова

місцеві вибори 2015 року, загальнонаціональний вимір, регональний вимір

Бібліографічний опис

Остапець Ю. О. Місцеві вибори 2015 року : загальнонаціональний та регіональний вимір (на прикладі Закарпатської області) / Ю. О. Остапець, Р. Ю. Манайло-Приходько // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 406-414. - Бібліогр. : 12 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset