Верифікація результатів супутникового моніторингу територій нелегального видобутку бурштину

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Юстон
Анотація
У статті розглядається проблема верифікації результатів супутникового моніторингу територій нелегального видобутку бурштину. Запропоновано нову методику верифікації даних ДЗЗ шляхом відбору проб поверхневих відкладів для спектрального аналізу. Перевагами її використання є дешевизна, оперативність, безпека дослідника. Зазначено, що методика носить універсальний характер і може бути використана при моніторингу територій видобутку корисних копалин, що видобуваються відкритим способом.
Опис
Ключові слова
бурштин, нелегальний видобуток, верифікація, спектральний аналіз, супутниковий моніторинг
Бібліографічний опис
Шевчук Р. М. Верифікація результатів супутникового моніторингу територій нелегального видобутку бурштину / Р. М. Шевчук // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інфрм. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2017. – Вип. 24. – С. 133-137. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання