Ukrainian and japanese wooden architecture : convergent evolution (sacral architecture)

Ескіз

Дата

2014

Автори

Shevtsova, Galyna

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

. У статті досліджено специфічні аспекти аналогій давньої дерев’яної архітектури України і Японії, що дозволяє говорити про їх конвергентну (схожої через однакові умови розвитку) еволюцію, можливу через схожість похідних розвитку: клімату, сільськогосподарського типу культури та від початкових вірувань анімістичного типу. Перша частина статті була присвячена найбільш давнім періодам існування дерев’яної архітектури України і Японії та народному житлу. У другій частині розглянуто храмову архітектуру. The article deals with some special points of Ukrainian and Japanese ancient wooden architecture similarity pointing to the possibility of their convergent evolution. Such akin genesis could be possible because of initial developing circumstances (climate, the type of old agriculture culture, the type of prehistoric animistic beliefs) alikeness. The first part of the article was devoted to the early periods of Ukrainian and Japanese wooden architecture existence and also to the both countries rural houses architecture. The second part of the article is devoted to the Ukrainian and Japanese wooden temples similarity. Key words: wooden architecture, Ukraine, Japan, church, temple, shrine, genesis.

Опис

Ключові слова

wooden architecture, Ukraine, Japan, church, temple, shrine, genesis, дерев'яна архітектура, Україна, Японія, церква, буддійський храм, святилище синто, генеза

Бібліографічний опис

Shevtsova Galyna Ukrainian and japanese wooden architecture : convergent evolution (sacral architecture) / G. Shevtsova // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 54. - С. 128-133. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced