Структурний аналіз території під забудову як складної просторово-розподіленої системи

Ескіз

Дата

2018

Автори

Гончаренко, Тетяна Андріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто основні компоненти території під забудову як просторово-розподіленої системи відкритого типу. Проведено структурний аналіз земельних ділянок існуючих об’єктів забудови, планувальних обмежень, проектних об’єктів, факторів зовнішнього оточення, функціональних та топологічних зв’язків між компонентами системи. Досліджено основні властивості виявлених структурних елементів, які впливають на вирішення задач планування та моделювання поверхні території під забудову. Окреслено необхідність формалізації просторово-розподіленої системи та її структурних елементів комплексом засобів графічних зображень – стандартизованих умовних позначень. Розроблено теоретико-множинні моделі просторових об’єктів з відповідними атрибутивними, геометричними та топологічними характеристиками. Запропоновано формалізацію факторів впливу зовнішнього середовища та правил топології між структурними елементами системи. Результати дослідження можуть бути застосовані для створення цифрових моделей просторових об’єктів та інформаційної технології моделювання поверхні території під забудову.

Опис

Ключові слова

просторовий об’єкт, графічне умовне позначення, земельна ділянка, формалізація просторово-розподіленої системи, планування території під забудову, теоретико-множинний підхід, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Гончаренко Т. А. Структурний аналіз території під забудову як складної просторово-розподіленої системи / Т. А. Гончаренко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 34. – С. 115 – 121. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced