Іноземний вплив на архітектуру Західної України XIV - XIX ст.

Ескіз

Дата

2017

Автори

Синякевич, Марія Костянтинівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Піднесення вітчизняного мистецтва XIV - першої половини XVII ст. зумовлювалося багатьма чинниками. З одного боку, зберігала значущість художня система Київської Русі, а з другого - помітними стали ренесансні тенденції та звернення до здобутків тогочасного західноєвропейського мистецтва. Зміни в мистецтві були пов'язані із формуванням та утвердженням національної самосвідомості українців, зростанням патріотичних і національно- визвольних настроїв, а також із посиленням уваги до відбиття земного життя людини, утвердження її значущості в реальному світі.

Опис

Ключові слова

архітектура Західної України, ренесанс, готична архітектура, європейська архітектура, кафедра політичних наук

Бібліографічний опис

Синякевич М. К. Іноземний вплив на архітектуру Західної України XIV - XIX ст. / М. К. Синякевич // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 3 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 42 - 46. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset