Комп’ютерний аналіз та моделювання потоків рідини в річках з використанням web-аплікацій з GIS-компонентою на основі ArcGIS Server’а

Ескіз

Дата

2016

Автори

Венгерський, П. С.
Трофимчук, О. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ІТГІП

Анотація

Розглянуто підхід до моделювання стоку нестисливої рідини у псевдопризматичному руслі з вертикальною площиною симетрії. Описано умови стійкості для встановленого потоку. Введено і проаналізовано значення корективу середньої швидкості для різних видів потоків у річках. Наведено варіаційне формулювання задачі, яка розв’язувалася методом скінченних елементів. Результати протестовано на прикладі, що має аналітичний розв’язок, а також виконано порівняння результатів обчислень із лабораторними дослідженнями інших авторів. У даній роботі запропоновано технології, які б дали змогу використовувати ArcGIS-розширення, тобто GIS-компоненти, для Web-застосувань на базі ArcGIS Server’а. Такі технології забезпечують просте та зручне інтегруван-ня та використання GIS-компонент на Web-сайті, де на окремому шарі надаються можливості моделювання та розв’язування прикладних задач руху потоків води у річках.

Опис

Ключові слова

рівняння руху рідини, швидкість потоку, переріз русла, напірний рух, радіус кривини середньої лінії дна, проекційні рівняння, схема Гальоркіна, метод скінченних елементів, однокрокова рекурентна схема, лінеаризація, кафедра геотехніки

Бібліографічний опис

Венгерський П. С. Комп’ютерний аналіз та моделювання потоків рідини в річках з використанням web-аплікацій з GIS-компонентою на основі ArcGIS Server’а / П. С. Венгерський, О. М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2016. – Вип. 1 – 2 (21) . – С. 5 – 15 . – Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset