Інженерно-будівельне проектування у частині технології будівельного виробництва : методичні вказівки до виконання практичних занять та до розробки розрахунково-графічної роботи

Ескіз

Дата

2022

Автори

Тонкачеєв, Геннадій Миколайович
Чебанов, Леонід Сергійович
Шандра, Олена Геннадіївна
Чебанов, Тарас Леонідович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто правила та послідовність розробки схем операційного контролю якості виконання робіт, визначення допусків на монтаж каркаснопанельних будівель, наведені довідкові і нормативні дані, ілюстрації і таблиці, що необхідні для розробки розрахунково-графічної роботи. Призначено для студентів спеціальностей 192 "Будівництво і цивільна інженерія", для практичного використання при вивченні спецкурсу випускової кафедри і виконання розрахунково-графічної роботи.

Опис

Ключові слова

проетування інженерно-будівельне, будівлі каркаснопанельні, контроль операційний, кафедра будівельних технологій

Бібліографічний опис

Інженерно-будівельне проектування у частині технології будівельного виробництва : методичні вказівки до виконання практичних занять та до розробки розрахунково-графічної роботи з дисципліни ’’Спецкурс випускової кафедри’’ : для студентів спеціальністі 192 ’’Будівництво і цивільна інженерія’’ / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Г. М. Тонкачеєв, Л. С. Чебанов, О. Г. Шандра, Т. Л. Чебанов. - Київ : КНУБА, 2022. - 28 с. - Бібліогр. : с.28.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset