Динамічно-парадоксальна конкуренція та сформований симбіоз на ринку багатоквартирного житла

Ескіз

Дата

2015

Автори

Книш, В. І.
Іщенко, І. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Книш В. І. (канд. арх., доц. кафедри теорії архітектури КНУБА) та Іщенко І. О. (магістр арх., закінчив КНУБА у 2015 р.). В статті «Динамічно- парадоксальна конкуренція та сформований симбіоз на ринку багатоквартирного житла» розглядаються деякі аспекти ціноутворення на ринку створення та реалізації багатоквартирного житла в контексті штучно створеної парадоксальної конкуренції та сформованого симбіозу, а також розглядаються можливі варіанти динаміки до здорової конкурентної боротьби за підвищення якості та зниження вартості продажу багатоквартирного житла.

Опис

Ключові слова

динамічно-парадоксальна конкуренція, симбіоз, здорова конкурентна боротьба, багатоквартирне житло, песимістичний та оптимістичний сценарії, dynamic and paradoxical competition, symbiosis, healthy competitive struggle, apartment housing, pessimistic and optimistic scenarios, динамично-парадоксальная конкуренция, многоквартирное жилье, пессимистический и оптимистический сценарии, симбиоз, здоровая конкурентная борьба

Бібліографічний опис

Книш В. І. Динамічно-парадоксальна конкуренція та сформований симбіоз на ринку багатоквартирного житла / В. І. Книш, І. О. Іщенко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С.194-201. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced