Відвід судді в господарському процесі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Похиленко, Ірина
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Юрінком Інтер
Анотація
В умовах формування правової держави та становлення громадянського суспільства в Україні, проведення політики європейської інтеграції суттєво підвищується роль суду в економічному житті суспільства, тому вкрай необхідним є вдосконалення існуючої законодавчої бази здійснення господарського судочинства. Чільне місце в господарському процесі займає інститут відводу судді як важливий процесуальний засіб забезпечення неупередженого й об’єктивного судочинства, що являє собою систему передбачених Господарським процесуальним кодексом України норм, які забезпечують усунення з процесу розгляду справи будь-якого упередженого ставлення до осіб, які беруть участь у справі, з боку суду.
Опис
Розглядаються проблемні питання щодо підстав та порядку відводу судді в господарському процесі
Ключові слова
відвід судд, підстави відводу, порядок відводу
Бібліографічний опис
Похиленко І. С. Відвід судді в господарському процесі / І. С. Похиленко // Вісник господарського судочинства України / Вищий госп. суд. України. Київ, 2010. – № 3. – С. 111 – 117. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання