Структура та розмір лагу інвестицій в проекти та програми будівельної галузі

Ескіз

Дата

2010

Автори

Антипенко, Є. Ю.
Доненко, В. І.
Поколенко, В. О.
Чуприна, Ю. А.
Приходько, Д. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено класифікацію лагу капітальних вкладень, яка відображує його використання на кожному етапі інвестиційного проекту. Показано, що урахування лагів в оцінці ефективності інвестиційних проектів потрібно на кожному з етапів життєвого циклу виробничих фондів.

Опис

Ключові слова

капітальні вкладення, проект, виробничі фонди, фінансовий чинник, часовий чинник, просторовий чинник, інвестиційний проект, організаційний чинник, кафедра менеджменту в будівництві, кафедра організації та управління будівництвом

Бібліографічний опис

Структура та розмір лагу інвестицій в проекти та програми будівельної галузі / Є. Ю. Антипенко, В. І. Доненко, В. О. Поколенко [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 1. – С. 6 - 9. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced