Методика дослідження оболонок від дії нестаціщнарних динамічнтих впливів з використанням релукованих моделей

Ескіз

Дата

2015

Автори

Чибіряков, В. К.
Легостаєв, А. Д.
Гречух, Н. А.
Яковенко, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано ефективний алгоритм дослідження динамічної поведінки оболонок на дію нестаціонарних динамічних впливів. Алгоритм базується на застосуванні існуючої методики розрахунку складних оболонок, в тому числі підкріплених ребрами, побудований на основі моментної схеми МСЕ з застосуванням редукованих моделей, що значно знижує число степенів вільності. Динамічні рівняння редукованої моделі з початковими умовами перетворюються на незв’язану систему звичайних диференціальних рівнянь руху, кожне з окремих рівнянь з відповідними початковими умовами розв’язується чисельно за методом Рунге-Кути четвертого порядку точності.

Опис

Ключові слова

алгоритм дослідження динамічної поведінки оболонок, методика розрахунку складних оболонок, динамічні рівняння редукованої моделі, звичайні диференціальні рівняння руху, метод Рунге-Кути, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Методика дослідження оболонок від дії нестаціщнарних динамічнтих впливів з використанням релукованих моделей / В. К. Чибіряков, А. Д. Легостаєв, Н. А. Гречух, О. О. Яковенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 96. – С. 36-47. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced