Загальний підхід до моделювання напружено-деформованого стану магістрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто та проаналізовано методи впливу геологічних процесів на магістральні газопроводи, а також загальний порядок визначення напруженодеформованого стану (НДС) магістральних газопроводів в ґрунтовій основі. Для оцінювання НДС магістрального газопроводу використано модель балки на пружній основі при згині. Розв’язано систему рівнянь з певними граничними умовами за допомогою ефективного чисельного методу С.К. Годунова. Моделювання точності на такому рівні гарантує фіксацію деформацій конструкції та ґрунтового масиву. Використано методологію, що дає змогу прогнозувати вплив небезпечних геологічних процесів на газопровід, запропоновано рекомендації щодо підвищення точності виконання геодезичних робіт у небезпечних геологічних умовах.
Опис
Ключові слова
магістральний газопровід (МГ), напружено-деформований стан (НДС), прогин газопроводу, кафедра інженерної геодезії
Бібліографічний опис
Чибіряков В. К. Загальний підхід до моделювання напружено-деформованого стану магістрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання / В. К. Чибіряков, В. С. Старовєров, К. О. Нікітенко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітетури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ, 2016. - Вип. 63. - С. 14-21. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання