Ландшафт і вода, як основа сучасних світових тенденцій в проектуванні медичних закладів

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття розкриває надсучасний світовий підхід до проектування медичних закладів на прикладі найбільш виразних об'єктів охорони здоров'я. У статті проілюстровано приклади активного впровадження води та ландшафту у архітектурних проектах медичних закладів, виконаних відомими архітектурними майстернями світу. Стаття спрямована на кардинальне оновлення усталених поглядів вітчизняних архітекторів на об'ємно- просторовий вигляд медичних установ України.
Опис
Ключові слова
медичні заклади, медичні заклади, вода, ландшафт, кафедра дизайну архітектурного середовища
Бібліографічний опис
Булах І. В. Ландшафт і вода, як основа сучасних світових тенденцій в проектуванні медичних закладів / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 46. - С. 392 - 396. - Бібліогр : 4 назви.
Зібрання