Вип. 46

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4528

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 36
 • Документ
  Сучасні тенденції проектування малих архітектурних форм в міському середовищі
  (КНУБА, 2016) Кузьміна, Г. В.
  В статті розглядаються сучасні тенденціїї в архітектурно- дизайнерських рішеннях малих архітектурних форм в міському середовищі. Визначено основні напрямки їх розвитку: багатофункціональність, трансформативність, екологічність, емоційно-фізична взаємодія.
 • Документ
  Деякі архітектурні віденські та київські традиції містобудування в динаміці очікуваних вітчизняних змін на краще
  (КНУБА, 2016) Книш, В. І.; Іщенко, І. О.
  В статті розглянуто деякі засоби вирішення соціально- громадських, інвестиційно-бізнесових та містобудівних проблем у історично- сформованій забудові правого берега Дунаю у Відні та Дніпра у Києві; також шляхом порівняння надана оцінка архітектурної «сміливості» перших та егоцентризму других в контексті необхідності реформування на перехідному етапі його впровадження.
 • Документ
  Ландшафт і вода, як основа сучасних світових тенденцій в проектуванні медичних закладів
  (КНУБА, 2016) Булах, І. В.
  Стаття розкриває надсучасний світовий підхід до проектування медичних закладів на прикладі найбільш виразних об'єктів охорони здоров'я. У статті проілюстровано приклади активного впровадження води та ландшафту у архітектурних проектах медичних закладів, виконаних відомими архітектурними майстернями світу. Стаття спрямована на кардинальне оновлення усталених поглядів вітчизняних архітекторів на об'ємно- просторовий вигляд медичних установ України.
 • Документ
  Способ моделирования и координирования высоты административных зданий в исторической застройке
  (КНУБА, 2016) Алидад, Реза
  Стаття розкриває один з можливих способів визначення максимальної та оптимальної висотності адміністративних будівель в сформованій історичній забудові великих міст. Розглянутий спосіб комп'ютерного моделювання висоти будинків пройшов апробацію при формуванні плану зонування територій (Зонінг) для м. Києва.
 • Документ
  Побачити, проаналізувати, запропонувати, навчити
  (КНУБА, 2016) Яценко, В. О.; Коротков, Є. М.
  В статті розглянуто чотири ключові дії формування професійності архітектора в сфері містобудування.
 • Документ
  Прийоми формування глибинно-просторової композиції водно-зеленого діаметру міста
  (КНУБА, 2016) Щурова, В. А.
  Розглядаються пріоритетні напрямки досліджень еколого- містобудівної ситуації, відновлення природно-ландшафтного середовища та історико-культурної цінності прибережних територій Дніпра. На основі вивчення вітчизняних теоретичних досліджень та досвіду проектування виділяються прийоми розвитку глибинно-просторової композиційної організації водно-зеленого діаметру Києва.
 • Документ
  Перспективні напрями урбанізації акваторій
  (КНУБА, 2016) Шебек, Н. М.
  Розглянуто прогресивні підходи до проектування плавучих поселень.
 • Документ
  Плавучі основи аквапоселень
  (КНУБА, 2016) Чернятевич, Н. Г.
  Проаналізовано потенціал плавучих основ з точки зору доцільності їх використання для розміщення структурних елементів поселень в акваторіях українських водосховищ.
 • Документ
  Методичні підходи до пофакторної оцінки ланшафтів та інжнерно-геологічних умов ділянок житлової забудови м. Києва
  (КНУБА, 2016) Панченко, Т. Ф.; Поломаний, С. В.
  У статті розглянуті методичні підходи до пофакторної оцінки ландшафтів перспективних житлових територій. Актуальність теми зумовлена недостатньою увагою до аналізу територій м. Києва з точки зору цінності їх ландшафтів, придатності та доцільності освоєння для житлових територій та інших видів будівництва. Методи та висновки, розглянуті у цій статті, можуть бути використані для коригування рішень генерального плану м. Києва та більш збалансованого використання територіальних ресурсів міста.
 • Документ
  Природно-гідрологічний метод захисту прибережних територій: окремі питання формування методологічного підходу на основі «блакитно-зеленої» інфраструктури
  (КНУБА, 2016) Рубан, Л. І.
  Стаття присвячена дослідженню можливостей та доцільності використання природно-гідрологічного методу захисту прибережних територій на основі «блакитно-зеленої» інфраструктури, який формує «базис» наступних планувальних рішень комплексної програми заходів щодо сучасної архітектурно-ландшафтної організації цих територій.