Інформаційна технологія управління інформаційним супроводженням

Ескіз

Дата

2017

Автори

Кубявка, Микола Богданович
Тесля, Юрій Миколайович
Кубявка, Любов Богданівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Описано розроблену інформаційну технологію управління інформаційним супроводженням у процесах підготовки та проведення військових дій, робота якої орієнтована на направлене цілеорієнтоване (адресне) інформування контрагентів взаємодії. Умовою створення представленої в роботі інформаційної технології був розгляд питання управління інформацією не з позицій максимального інформування контрагентів впливу, а з позицій потрібної інформаційної дії на них. Розроблена технологія відповідає вимогам щодо простоти, є інформативно зрозуміла та мінімально затратна. Вона може стати основним інструментом інформаційного забезпечення управління впливами на прийняття потрібних, щодо впливу, рішень. Отримані результати покладено в основу програмного засобу Adres. Застосування запропонованих в роботі моделей, методів та програмних засобів забезпечить значне покращення шляхів підготовки і проведення операцій з інформаційного впливу на противника та інформаційного супроводження власних військових підрозділів та сил. Це має стати передумовою перемог у інформаційній війні з ворогами України.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, спеціальні інформаційні операції, теорія несилової взаємодії

Бібліографічний опис

Кубявка М. Б. Інформаційна технологія управління інформаційним супроводженням / М. Б. Кубявка, Ю. М. Тесля, Л. Б. Кубявка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 95 - 102. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced