Інформаційна технологія управління інформаційним супроводженням

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Описано розроблену інформаційну технологію управління інформаційним супроводженням у процесах підготовки та проведення військових дій, робота якої орієнтована на направлене цілеорієнтоване (адресне) інформування контрагентів взаємодії. Умовою створення представленої в роботі інформаційної технології був розгляд питання управління інформацією не з позицій максимального інформування контрагентів впливу, а з позицій потрібної інформаційної дії на них. Розроблена технологія відповідає вимогам щодо простоти, є інформативно зрозуміла та мінімально затратна. Вона може стати основним інструментом інформаційного забезпечення управління впливами на прийняття потрібних, щодо впливу, рішень. Отримані результати покладено в основу програмного засобу Adres. Застосування запропонованих в роботі моделей, методів та програмних засобів забезпечить значне покращення шляхів підготовки і проведення операцій з інформаційного впливу на противника та інформаційного супроводження власних військових підрозділів та сил. Це має стати передумовою перемог у інформаційній війні з ворогами України.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, спеціальні інформаційні операції, теорія несилової взаємодії
Бібліографічний опис
Кубявка М. Б. Інформаційна технологія управління інформаційним супроводженням / М. Б. Кубявка, Ю. М. Тесля, Л. Б. Кубявка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 95 - 102. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання