Сучасні тенденції розвитку житлового та будівельного права в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Пилипенко, Олександр Євгенійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Будівельне право ще не сформувалося у самостійну галузь права.Відповідне чинне законодавство досить розгалужене, але не кодифіковане. До факторів, що зумовлюють необжідність проведення правової, економічної, управлінської реформ у сфері будівництва, слід віднести наступні : - скорочення обсягів фінансування житлового будівництва з державного та місцевих б,джетів у багатьох містах ; - недостатня державна фінансова підтримка приватного житлового будівництва ; - невідповідність тарифів на оплату за користування житлом фактичним витратам на його утримання ; - недосконалість системи фінансування робіт, пов'язаних з обслуговуванням та оновленням державного житлового фонду
Опис
Ключові слова
будівельне право, нормативно-правове забезпечення, Житловий кодекс
Бібліографічний опис
Пилипенко О. Є. Сучасні тенденції розвитку житлового та будівельного права в Україні / О. Є. Пилипенко // Будівельне право: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ: Бескиди, 2017. – Перша наук. практ. конф., Київ, 3 листопада 2017р. - С. 34 - 40. - Бібліогр. : 5 назв.