Оптимальне проектування і згущення інженерних ГНСС-мереж

Ескіз

Дата

2018

Автори

Третяк, К. Р.
Дума, М. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено методику оптимізації конфігурації ГНСС-мереж із урахуванням схеми вимірювань та середньої квадратичної похибки визначення координат. Запропонована методика ґрунтується на алгоритмі послідовного вилучення спотворених вимірювань до досягнення необхідної точності ГНСС-мережі. Застосування запропонованої методики забезпечує покращення середньої квадратичної похибки визначення координат і зниження вартості вимірювань. Встановлено, що подану методику можна застосувати для оптимізації ГНСС-мереж різної геометричної форми та схеми вимірювань.

Опис

Ключові слова

оптимізація, конфігурація, схема вимірювань, ГНСС-мережа, детермінант коваріаційної матриці, кафедра вищої геодезії та астрономії

Бібліографічний опис

Третяк К. Р. Оптимальне проектування і згущення інженерних ГНСС-мереж / К. Р. Третяк, М. В. Дума // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітуктури ; гол. ред. С. Войтенко. - Київ, 2018. - Вип. 65. - С. 32-41. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced