Оптимальне проектування і згущення інженерних ГНСС-мереж

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Третяк, К. Р.
Дума, М. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено методику оптимізації конфігурації ГНСС-мереж із урахуванням схеми вимірювань та середньої квадратичної похибки визначення координат. Запропонована методика ґрунтується на алгоритмі послідовного вилучення спотворених вимірювань до досягнення необхідної точності ГНСС-мережі. Застосування запропонованої методики забезпечує покращення середньої квадратичної похибки визначення координат і зниження вартості вимірювань. Встановлено, що подану методику можна застосувати для оптимізації ГНСС-мереж різної геометричної форми та схеми вимірювань.
Опис
Ключові слова
оптимізація, конфігурація, схема вимірювань, ГНСС-мережа, детермінант коваріаційної матриці, кафедра вищої геодезії та астрономії
Бібліографічний опис
Третяк К. Р. Оптимальне проектування і згущення інженерних ГНСС-мереж / К. Р. Третяк, М. В. Дума // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітуктури ; гол. ред. С. Войтенко. - Київ, 2018. - Вип. 65. - С. 32-41. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання