Роль історичної політики в українській самоідентифікації

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Однією з особливостей політичного процесу в Україні є нездатність переважної частини громадян здійснити раціональний політичний вибір на основі усвідомлення соціально-значущих інтересів. Превалює емоційно-афективна та суб'єктивістсько-оцінкова домінанта, поза увагою суспільства залишаються результати попередньої діяльності конкретних осіб та організацій, відсутність у них раціонально обгрунтованих стратегій-проектів.
Опис
Ключові слова
історична політика, українська самоідентифікація
Бібліографічний опис
Стеценко С. В. Роль історичної політики в українській самоідентифікації / С. В. Стеценко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 229 - 232. - Бібліогр. : 3 назви.