Амбівалентність децентралізації : артикуляція місцевих інтересів чи кланової ієрархічності

Ескіз

Дата

2016

Автори

Гордієнко, Михайло Григорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

З часів руйнації радянського абсолютизму в незалежній Україні суттєво не змінилася ієрархічна модель політичної системи. Вона, як і за комуністичної доби, базується на адміністративно-бюрократичному й силовому алгоритмі реалізації владних повноважень. Корумпована ангажованість, аморальність, делитантизм й колаборанська сутність нашої псевдоеліти з одного боку, та фрустрація і байдужість суспільства з іншого, привели до реалізації шовіністичних проектів окупації українських територій та маргіналізації державності. Деструктивний алгоритм українського політоґенезу стимулювало те, що національно-демократичні сили завжди були в меншості й надмірно переймалися боротьбою зі своїм ідеологічним супротивником – комунізмом.

Опис

Ключові слова

амбівалентність децентралізації, кланова ієрархічність, ієрархічна модель політичної системи

Бібліографічний опис

Гордієнко М. Г. Амбівалентність децентралізації : артикуляція місцевих інтересів чи кланової ієрархічності / М. Г. Гордієнко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р.. - С. 188 - 193. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset