Головні та додаткові компоненти культури професійної діяльності менеджерів будівельних організацій

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Будівельне виробництво в сучасних умовах визнається перспективним, рентабельним і прибутковим за умов виробництва й використання високоякісних будівельних матеріалів, впровадження передових і високопродуктивних будівельних технологій та наукових розробок, наявності кваліфікованих і компетентних будівельних кадрів. Успішність професійної діяльності визначається як зовнішніми умовами, в яких вона відбувається, так і суб’єктивними чинниками, зокрема розвитком культури професійної діяльності.
Опис
Ключові слова
кафедра економіки, менеджменту та управління територіями, будівельна організація, професійна діяльність, менеджер, компоненти
Бібліографічний опис
Головні та додаткові компоненти культури професійної діяльності менеджерів будівельних організацій / В. Доброгорська, Д. Івченко, О. Островершук, Р. Кубанов // Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах : матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 72 – 73. – Бібліогр. : 3 назви.