Економіко-управлінські інновації в адмініструванні портфелем проектів компанії-девелопера

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Лещинська, Ірина Василівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Статтю присвячено побудові та обґрунтуванню оновленого методико-аналітичного інструментарію оцінювання, вибору та побудови продуктивної системи адміністрування портфелем проектів житлового будівництва, які реалізуються в єдиній операційній системі девелоперської компанії. Представлено модель програмно-цільової організації та управління конкурентоспроможністю територіально-відтворювальних систем в будівництві об'єктів житлової еконерухомості на мезорівні. Запропоновано змістовно-процесну схему інструментарію формування та адміністрування портфелем будівельних проектів девелоперської компанії.
Опис
Ключові слова
девелопер, інвестиції, інновації, нерухомість, територіальний інвестиційно-будівельний комплекс, екобудівництво, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Лещинська І. В. Економіко-управлінські інновації в адмініструванні портфелем проектів компанії-девелопера / І. В. Лещинська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 133 - 138. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання