Стратегічний аудит інфрастуктурних проектів та програм

Ескіз

Дата

2019

Автори

Бушуєв, Сергій Дмитрович
Козирь, Борис Юрійович
Запривода, Аліна Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Як об'єкт дослідження розглядаються моделі, методи та процеси проведення стратегічного аудиту інфраструктурних проектів та програм. Проблеми складних інфраструктурних проектів та програм, які виконуються в умовах невизначеності, пов’язані з уточненням та змінами стратегії під впливом критичних зовнішніх та внутрішніх впливів. Визначено взаємозв'язок понять "стратегія розвитку організації" і "стратегічний аудит інфраструктурних проектів та програм". Обґрунтовано підходи до аудиторської оцінки здатності реагування системи управління інфраструктурними проектами на фактори невизначеності, зміни зовнішнього середовища і ступеня адекватності організаційно-економічних елементів системи управління, що забезпечують досягнення стратегічних цілей. Представлено алгоритм проведення стратегічного аудиту на моделі технологічної зрілості організації (IPMAOCB). Наведено приклади форм самооцінки по стратегічних аспектах впровадження інфраструктурних проектів та програм. Показано приклад форми самооцінки менеджера проекту та його команди за поведінковими компетенціями у ході досягнення стратегічних цілей. Наведено приклад аудиторської оцінки щодо стратегії впровадження проекту КОНФАЙМЕНТ Чорнобильської АЕС. У висновках підкреслено важливість застосування інструментів стратегічного аудиту в процесі впровадження інфраструктурних проектів та програм.

Опис

Ключові слова

стратегічний аудит, модель технологічної зрілості організації, стратегія інфраструктурного проекту, самооцінка рівня компетентності організації, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Бушуєв С. Д. Стратегічний аудит інфрастуктурних проектів та програм / С. Д. Бушуєв, Б. Ю. Козир, А. А. Запривода // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 20-28. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset