Гошів як центр паломництва. Проблеми та шляхи реформування і розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Голубчак, К. Т.
Слєпцов, О. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті окреслено перспективи та особливості функціонування Гошівського паломницького центру як потужного осередку релігійнопаломницького туризму Прикарпаття, досліджено особливості його архітектурно-планувальної організації, а також виявлено проблеми його функціонування та запропоновано шляхи їх вирішення.
Опис
Ключові слова
паломницькі центри, реколекції, релігійний туризм духовно-реколекційні центри, архітектурна організація, духовність, сакральна архітектура, паломнические центры, реколекции, религиозный туризм духовно-реколекционный центр, архитектурная организация, духовность, сакральная архітектура, pilgrim centers, retreats, religious tourism, spiritual retreat centers, architectural organization, spirituality, sacral architecture, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Голубчак К. Т. Гошів як центр паломництва. Проблеми та шляхи реформування і розвитку / К. Т. Голубчак, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 423-434. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання