Нечітка модель індикатора ефективності метаболізму міського середовища

Ескіз

Дата

2019

Автори

Патракеєв, Ігор Михайлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Міське середовище – мережевий метаболічний організм, який здійснює перманентну трансформацію речовини, енергії і виробляє відходи, які в сукупності змінюють міське середовище, в якому існує населення. Нові умови господарського функціонування українських міст, мінливі умови життя міського населення вимагають вироблення адекватних методів управління містами. На прикладі м. Полтави показано, що індикатор оцінки ефективності метаболізму міського середовища може застосовуватися як один з інструментів прийняття рішень щодо сталого розвитку міст України. Розробка нових індикаторів – є важливим завданням щодо реалізації концепції сталого розвитку, яка є логічним продовженням вчення В. І. Вернадського про ноосферу.

Опис

Ключові слова

потоки ресурсів, енергетичний баланс, вільна енергія, метаболізм міського середовища, речовино-енергетичні потоки, нечітка логіка, кафедра геоінформатики і фотограмметрії

Бібліографічний опис

Патракеєв І. М. Нечітка модель індикатора ефективності метаболізму міського середовища / І. М. Патракеєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 185-194. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced