Інтеграція сучасних пішохідних просторів в історичну тканину міста (в історичні зони)

Ескіз

Дата

2018

Автори

Ковальська, О. Є.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті описані типи взаємозв'язку сучасних пішохідних просторів з територіями, на яких розташовані об’єкти історико-культурної спадщини міста, внесені пропозиції з вдосконалення і модернізації громадського простору міських історичних центрів, обґрунтовано засади формування системи пішохідних просторів в сформованій забудові з позицій сталого розвитку міст, обґрунтовано підходи до оцінки їх якості та соціальної ефективності.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, пішохідний простір, історичний центр міста, історико-культурна спадщина, пешеходное пространство, исторический центр города, историко-культурное наследие, pedestrian space, historical center of the city, historical and cultural heritage

Бібліографічний опис

Ковальська О. Є. Інтеграція сучасних пішохідних просторів в історичну тканину міста (в історичні зони) / О. Є. Ковальська // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 400-406. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced