Особливості модульної навчальної програми з фізики для студентів будівельних вищих навчальних закладів

Ескіз

Дата

2016

Автори

Петруньок, Т.Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Збірник наукових праць Кам`янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка.Кам`янець – Подільський : Кам`янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 22: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізики – технологічних спеціальностей. – С.109-111.

Анотація

В Україні, як і в інших розвинених країнах світу, вища освіта визнана однією з провідних галузей розвитку суспільства. Важливим завданням вищої освіти є формування у студентів умінь раціонально організовувати свою діяльність, досягати якісних результатів, швидко адаптуватися до соціальних та природніх умов, які постійно змінюються. Швидке зростання інформації, новітніх технологій зумовлюють досить високі вимоги до випускників вищих навчальних закладів. Вища будівельна освіта має певну специфіку, яка пояснюється особливостями фахової підготовки спеціалістів різного профілю. І особлива роль у цій підготовці належить дисципліні «Фізика». Але в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу з фізики необхідно шукати нових шляхів його оптимізації.

Опис

Ключові слова

будівельний університет, модульна система підготовки, модульна навчальна програма з фізики, спеціалізація, фахівець

Бібліографічний опис

У теперішній час, коли науково-технічний прогрес досягає максимуму, країну необхідно забезпечити висококваліфікованими фахівцями будівельної галузі. У статті розглядається специфіка вищої будівельної освіти, яка пояснюється особливостями фахової підготовки спеціалістів різного профілю. Для підвищення ефективності професійного навчання студентів необхідно запровадити модульну систему підготовки. Однією з необхідних умов організації навчально процесу є наявність робочої програми з навчальної дисципліни. Фізика є фундаментальною дисципліною у будівельному університеті. Отже у статті проаналізовано навчання фізики студентів будівельного вищого навчального закладу за модульною програмою, яка розробляється у відповідності до вимог кваліфікаційних характеристик професій. Обґрунтовано особливості побудови модульної навчальної програми з фізики для різних спеціалізацій, враховуючи профіль підготовки фахівця будівельного університету. Також доведено необхідність побудови програми з фізики так, щоб вона відповідала вимогам професійно-орієнтованого навчання та була практично-орієнтована, що сприятиме становленню професійної компетентності майбутніх фахівців-будівельників.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced