Управління інфраструктурними проектами та програмами як ключовий елемент розвитку соціально-економічних систем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Веренич, Олена Володимирівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сьогодні Україна знаходиться на етапі зміни своєї економічної системи. Стан переходу від однієї економічної системи до іншої забезпечується певними трансформаціями. Здійснення успішного переходу зумовлено реалізацією певних дій та підходів, які можливі за рахунок розробки та впровадження відповідних проектів та програм. Особливо такі проекти та програми необхідні у соціально-економічних системах за рахунок впровадження інфраструктурних проектів та програм, оскільки вони є основою економічного зростання. Проте такі проекти та програми являють собою комплекси взаємопов’язаних обслуговуючих структур, що забезпечують основу функціонування соціально-економічної системи. Для вдосконалення певних методологічних концепцій щодо управління інфраструктурними проектами та програмами необхідно провести аналіз сутності соціально-економічних систем як таких, інвестицій як основи економічного розвитку, впливу зовнішнього турбулентного середовища, можливостей застосування інформаційного підходу. Особливо необхідно звернути увагу на ментальність, що суттєво впливає на процес управління. Проведено аналіз невизначеностей, що виникають під час управління. Запропоновано можливості застосування економіко-математичного моделювання та описано підходи щодо здійснення системної оптимізації в управлінні інфраструктурними проектами та програмами.
Опис
Ключові слова
трансформаційна економіка, інфраструктурні проекти та програми, інформаційний підхід, економіко-математичне моделювання, турбулентне середовище, соціально-економічна система, ментальність, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Веренич О. В. Управління інфраструктурними проектами та програмами як ключовий елемент розвитку соціально-економічних систем / О. В. Веренич // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 23-31. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання