Морфологічна різноманітність рослин як основа для вивчення структури міста (частина І: морфологічні характеристики планувального каркасу міста)

Ескіз

Дата

2018

Автори

Ідак, Ю. В.
Лукащук, Г. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті зроблено спробу описати структуру міста, використовуючиміждисциплінарні підходи та опираючись на біологічні теоретико-методологічні засади. Основною тезою авторів є те, що структурність, як суттєва властивість міста, задає специфічну форму його матеріальному наповненню. В першій частині, застосовуючи принцип аналогії – знаходження і використання подібності в будь-якому відношенні предметів і явищ, проведено порівняльний аналіз структурної організації життєвих форм рослин із планувальною структурою міста.

Опис

Ключові слова

міждисциплінарність, місто, планувальний каркас, життєві форми рослин, морфологічні ознаки, interdisciplinarity, city, the city's planning framework, plant life-form, morphological characteristics, междисциплинарность, город, планировочный каркас, жизненные формы растений, морфологические признаки

Бібліографічний опис

Ідак Ю. В. Морфологічна різноманітність рослин як основа для вивчення структури міста (частина І: морфологічні характеристики планувального каркасу міста) / Ю. В. Ідак, Г. Б Лукащук // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 381-390. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced