Інформаційна система вибору функціонального призначення продукту проекту редевелопменту з використанням апарату нечіткої логіки

Ескіз

Дата

2017

Автори

Венгріна, Олена Сергіївна
Старкова, Ольга Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто загальну схему системи нечіткого логічного виводу і класичну модель нечіткої логіки Мамдані, викладено результати наукових досліджень, присвячених розробці методологічного та програмного інструментарію для вибору функціонального призначення продукту проекту редевелопменту, що складе основу експертної системи підтримки прийняття рішень. Проведено аналіз та виділено групи властивостей, які впливають на вибір альтернативного варіанта типу нерухомості. Представлено ієрархічну класифікацію чинників, що впливають на вибір ефективного функціонального призначення продукту проекту редевелопменту та запропоновано інструментарій для обґрунтованого вибору функціонального призначення продукту проекту редевелопменту на основі груп властивостей об'єкта нерухомості. Проектування експертної системи проведено за алгоритмом нечіткого логічного виводу Мамдані в пакеті Fuzzy Logic Toolbox trial-версії обчислювального середовища MATLAB. Спроектовано дев'ять нечітких баз знань, результати роботи яких обробляються у створеній узагальненій системі підтримки прийняття рішення щодо вибору функціонального призначення продукту проекту редевелопменту. Кожна із створених баз знань містить понад 200 правил.

Опис

Ключові слова

проект редевелопмента, властивості об’єкта, правила, база знань, нечітка логіка

Бібліографічний опис

Венгріна О. С. Розробка інформаційної системи вибору функціонального призначення продукту проекту редевелопменту з використанням апарату нечіткої логіки / О. С. Венгріна, О. В. Старкова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 92 - 100. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced