Управління проектами у сфері освіти з використанням марковської моделі оцінки діяльності

Ескіз

Дата

2017

Автори

Колесніков, Олексій Євгенович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У контексті проактивного управління проектами проаналізовано особливості та узагальнення оцінки ступеня досконалості освітніх систем. Показано, що цей ступінь може бути відображено через узагальнений показник рівня існуючого в об’єкті ступеня досконалості освітньої системи. Феноменологічним відображенням ступеня досконалості для організаційно-технічних систем у сфері освіти є ланцюги Маркова. Досліджені практичні аспекти оцінки ефективності планування та управління проектами в умовах діючого або віртуального закладу.

Опис

Ключові слова

сфера освіти, проекти, управління, ступінь досконалості, ланцюги Маркова, оцінка, перехідні ймовірності

Бібліографічний опис

Колесніков О. Є. Управління проектами у сфері освіти з використанням марковської моделі оцінки діяльності / О. Є. Колесніков // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 160 - 167. - Бібліогр. : 22 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced