Управління проектами у сфері освіти з використанням марковської моделі оцінки діяльності

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У контексті проактивного управління проектами проаналізовано особливості та узагальнення оцінки ступеня досконалості освітніх систем. Показано, що цей ступінь може бути відображено через узагальнений показник рівня існуючого в об’єкті ступеня досконалості освітньої системи. Феноменологічним відображенням ступеня досконалості для організаційно-технічних систем у сфері освіти є ланцюги Маркова. Досліджені практичні аспекти оцінки ефективності планування та управління проектами в умовах діючого або віртуального закладу.
Опис
Ключові слова
сфера освіти, проекти, управління, ступінь досконалості, ланцюги Маркова, оцінка, перехідні ймовірності
Бібліографічний опис
Колесніков О. Є. Управління проектами у сфері освіти з використанням марковської моделі оцінки діяльності / О. Є. Колесніков // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 160 - 167. - Бібліогр. : 22 назви.
Зібрання