Вплив формуючого тракту на представлення дефекту типу «тріщина» на цифровому зображенні

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначено актуальність та проаналізовано проблеми впливу компонентів тракту формування зображення дефекту типу «тріщина» на розв’язання задачі ідентифікації об’єкта у оптичному діапазоні, що пов’язані з внесенням спотворень та втратою інформації, що обґрунтовує необхідність розробки формалізованої моделі тракту. Визначено основні залежності представлення зображення від умов зйомки та компонентів формування зображення.
Опис
Ключові слова
формуючий тракт, матриця зображення, дефект, спотворення, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Горда О. В. Вплив формуючого тракту на представлення дефекту типу «тріщина» на цифровому зображенні / О. В. Горда, О. О. Пузько // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 13. – С. 113 - 118. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання