Регіональна політика та місцеве самоврядування в Україні: історичний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Пилипенко, Олександр Євгенійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Коріння місцевого самоврядування виходить з територіальної сусідської общини стародавніх слов’ян. Кожна община вела свої справи самостійно і в межах наявних матеріальних ресурсів. В період Київської Русі набуває розвитку громадянське самоврядування, яке розвивалось на основі звичаєвого права. Основним його елементом було віче.Для вічової організації управління характерним був чіткий розподіл повноважень між вічем та обраними органами. На вічах обиралися посадові особи, вирішувалися найважливіші фінансові питання (встановлювалися та розподілялися податки), питання війни і миру, здійснювали вищу судову владу. До відання війта та інших посадових осіб самоврядування належали судочинство, адміністративне управління, збір податків тощо. Суб'єктом міського самоврядування виступала міська громада, а сільського - сільська громада (верв).
Опис
Ключові слова
регіональна політика, місцеве самоврядування, громада, віче, війт, верв
Бібліографічний опис
Пилипенко О. Є. Регіональна політика та місцеве самоврядування в Україні: історичний аспект / О. Є. Пилипенко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 234 - 240. - Бібліогр. : 7 назв.