Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складових розвитку карсту

Ескіз

Дата

2014

Автори

Касіянчук, Д. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

У статті обґрунтовано вибір факторів при прогнозуванні карсту. Проведений стати-стичний аналіз даних, який дозволяє визначити приналежність вибору факторної характеристики для природної та техногенної складових розвитку карсту. Розраховані вагові коефіцієнти інформативності факторних характеристик.

Опис

Ключові слова

екзогенні геологічні процеси (ЕГП), карст, факторна характеристика, природна складова, техногенна складова, статистичний аналіз

Бібліографічний опис

Касіянчук Д. В. Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складових розвитку карсту / Д. В. Касіянчук // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. – Вип. 16. – С. 49 - 56 – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced