Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складових розвитку карсту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Касіянчук, Д. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : ІТГІП
Анотація
У статті обґрунтовано вибір факторів при прогнозуванні карсту. Проведений стати-стичний аналіз даних, який дозволяє визначити приналежність вибору факторної характеристики для природної та техногенної складових розвитку карсту. Розраховані вагові коефіцієнти інформативності факторних характеристик.
Опис
Ключові слова
екзогенні геологічні процеси (ЕГП), карст, факторна характеристика, природна складова, техногенна складова, статистичний аналіз
Бібліографічний опис
Касіянчук Д. В. Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складових розвитку карсту / Д. В. Касіянчук // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. – Вип. 16. – С. 49 - 56 – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання