Формування концепції енергозбереження в житловому середовищі середньої поверховості

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена питанням впливу на функціонально-планувальну та об’ємно-просторову структуру житлових будинків середньої поверховості сучасного енергоефективного обладнання. Обґрунтовано актуальність теми дослідження у зв’язку зі стрімким розвитком енергоефективних і енергозберігаючих технологій, пов’язаних з різними видами відновлювальної енергії. Детально проаналізовано вплив подібного обладнання на архітектуру.
Опис
Ключові слова
енергозбереження, енергоефективні технології, житло середньої поверховості, систематизація, актуальність, энергосбережение, энергоэффективные технологии, жилье средней этажности, систематизация, актуальность, energy-efficient technologies, space heating, solar batteries (SB), wind generators and hydro generators, reconstruction with modernization, natural and climatic conditions, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Мораді Пур Омід. Формування концепції енергозбереження в житловому середовищі середньої поверховості / Мораді Пур Омід, С. В. Сьомка // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 266 - 273. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання