OLAP-модель проектно-орієнтованого медичного закладу

Ескіз

Дата

2017

Автори

Лепський, Владлен Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Інтеграція системи охорони здоров’я України до світового ринку медичних послуг відповідно до міжнародних технологій, норм, вимог і стандартів, інтенсивного впровадження проектного підходу та реформування всієї системи охорони здоров’я як на рівні держави, регіону, так і на рівні окремих медичних закладів в умовах складного українського сьогодення вимагають реалізації значної кількості проектів, програм та портфелів проектів. Метою стратегічного управління проектно-орієнтованим медичним закладом (ПОМЗ) є сталий розвиток ПОМЗ у тривалій перспективі на основі забезпечення цінністю головних стейкхолдерів та об’єктів ПОМЗ, якими є: акціонери (власники); споживачі медичних послуг (пацієнти та суспільство як інтегрований споживач медичних послуг), бізнес-процеси; медичний та допоміжний персонал ПОМЗ, що є складною комплексною задачею проектного офісу ПОМЗ. У якості ефективної технології накопичення і обробки великого потоку аналітичних даних та прийняття управлінських рішень в стратегічному управлінні ПОМЗ на основі 4ПС-методології (проекти – портфелі проектів – програми – процеси – стратегія) для визначення критерію, за яким проект може бути прийнятий до реалізації, пропонується використовувати OLAP-модель.

Опис

Ключові слова

управління проектами, програмами, портфелями проектів, система охорони здоров’я, медичний заклад, стратегічне управління, OLAP-модель

Бібліографічний опис

Лепський В. В. OLAP-модель проектно-орієнтованого медичного закладу / В. В. Лепський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 46 - 51. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced