Розробка навчальних відеоігор, заснованих на активізації неявних знань

Ескіз

Дата

2018

Автори

Лугова, Тетяна Анатоліївна
Блажко, Олександр Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Революція в теорії пізнання в умовах інформаційного суспільства вимагає переоцінки змісту освіти та активізує пошуки найефективніших методів подачі навчального матеріалу. Розглянуто гейміфікацію процесу засвоєння основ економічної математики дітьми дошкільного віку на основі активізації їхніх неявних знань (інтуїції, осяяння, здогадок). Розроблено UML-діаграми гри «Шоколадна математика» з урахуванням скомбінованих моделей MDA (Mechanics, Dynamics and Aesthetics) і DPE (Design, Play and Experience) з метою створення відеогри для Android-пристроїв. З’ясовано, що залучення неявних знань є ефективним допоміжним інструментом у процесі програмування ігор, які допомагають розвинути компетенції, що допоможуть людині адаптуватися до швидких змін сьогодення. Запропонована модель гри прискорить процес адаптації за рахунок підвищення інтерактивності через використання Android-смартфонів.

Опис

Ключові слова

GamePlay, навчальні відеоігри, менеджмент знань, неявні знання, модель геймдевелопменту, гейміфікація навчання

Бібліографічний опис

Лугова Т.А. Розробка навчальних відеоігор, заснованих на активізації неявних знань / Т.А. Лугова, О.А. Блажко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 105 - 112. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced