Підхід до забезпечення захисту корпоративних інформаційних систем в будівництві

Ескіз

Дата

2017

Автори

Хлапонін Юрій Івановіч
Ізмайлова, Ольга Василівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано шляхи та принципи побудови складних комплексних систем інформаційної безпеки, що розглядаються як складова частина корпоративних інформаційних систем в будівництві. Інформаційна модель будівлі ВІМ (Building Information Modeling) є інформаційною основою їх побудови. Обґрунтовано актуальність забезпечення на загальносистемному рівні конфіденційності даних, їх прозорості, доступності та цілісності в умовах, що визначають можливі загрози та ризики порушення достатнього рівня інформаційної та кібернетичної безпеки функціонування системи. Головну увагу приділено передпроектній стадії розробки системи та стадії ескізного проектування. Проаналізовано та запропоновано основні принципи розробки захищених систем. При цьому визначено, що головним принципом пошуку шляхів захисту інформації є неухильне дотримання системного підходу до розв’язання проблеми захисту інформації.

Опис

Ключові слова

комплексна система інформаційної безпеки, інформаційна модель будівлі, інформаційна та кібернетична безпека, конфіденційність, прозорість, доступність та цілісність даних, принципи системного підходу, кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії

Бібліографічний опис

Хлапонін Ю. І. Підхід до забезпечення захисту корпоративних інформаційних систем в будівництві / Ю. І. Хлапонін, О. В. Ізмайлова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 126 - 131. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced