Міжмуніципальне співробітництво як інструмент регіональної політики

Ескіз

Дата

2015

Автори

Згурська, Валентина Леонідівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Європейська хартія місцевого самоврядування закріплює право на співпрацю між територіальними громадами, яке вони можуть реалізувати шляхом спільної діяльності або спільного використання ресурсів. Таке співробітництво має позитивний вплив не лише на підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, а й закладає надійний фундамент для реалізації регіональної політики. Цей інструмент досить широко використовується в європейських країнах для нівелювання негативних наслідків фрагментації муніципалітетів. В Україні перевагами співробітництва територіальні громади можуть користуватися з 2014 року, коли було прийнято Закон України "Про співробітництво територіальних громад"

Опис

Ключові слова

міжмуніципальне співробітництво, інструмент регіональної політики, кафедра політичних наук

Бібліографічний опис

Згурська В. Л. Міжмуніципальне співробітництво як інструмент регіональної політики / В. Л. Згурська // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 149-154. - Бібліогр. : 5 назв

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced