Розробка комп’ютерної програми для підтримки прийняття рішень у СУОП при проектуванні і впровадженні систем з ГІВ

Ескіз

Дата

2015

Автори

Касьянов, Микола Анатолійович
Гунченко, Оксана Миколаівна
Савченко, І.В.
Корінний, Володимир Ілліч

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ГВУЗ ПГАСА

Анотація

Мета. Аналіз результатів наукових доробок свідчить про те, що дотепер не існує єдиної точки зору відносно припустимої норми опромінення людини при використанні систем з газовими інфрачервоними випромінювачами (ГІВ), методи розрахунку не враховують їх спектральні характеристики, спрямовані на приблизне визначення потужності цих систем і не дають можливості оптимізувати розміщення ГІВ з урахуванням впливу на організм людини. У зв’язку з цим доцільним є виконання не тільки дослідження впливу їх характеристик на параметри мікроклімату у виробничих приміщеннях, опромінення і теплообмін людини, а і розробка комп’ютерної програми для підтримки прийняття рішень у системі управління охороною праці (СУОП) при проектуванні і впровадженні систем з ГІВ. Методика. Запропоновано алгоритм моделювання розробленої комп’ютерної програми, який складається з послідовних кроків, що ведуть до вирішення поставлених задач: оцінки можливого негативного впливу на організм людини-оператора на робочих місцях систем з ГІВ з-за порушення нормативних вимог; раціонального розміщення ГІВ для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату та теплового опромінення людини-оператора; отримання розподілу температурних полів при променистому опаленні в залежності від будівельно-планувальних особливостей; економії теплової енергії при використанні ГІВ для робочих місць. В основу покладена ідея використання блок-схеми причинно-наслідкового зв'язку при розробці схеми розміщення ГІВ у виробничому приміщенні з урахуванням теплового опромінення людини-оператора. Результати. Розроблена комп’ютерна програма складається з трьох частин – моделювання виробничого приміщення, редагування розміщення ГІВ і виводу рішень, а алгоритм її моделювання з послідовних кроків, які призводять до вирішення поставлених задач, у т.ч. визначення: кутових коефіцієнтів опромінення з метою раціонального розміщення ГІВ для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату та теплового опромінення людини-оператора; розподілу полів щільності теплового потоку у горизонтальному і вертикального перетинів приміщення у залежності від будівельно-планувальних особливостей; економії теплової енергії при використанні ГІВ для робочих місць. Наукова новизна. Удосконалено інформаційно-аналітичну складову СУОП підприємства використанням розробленого програмного продукту для підтримки прийняття рішень при проектуванні і впровадженні систем з ГІВ у виробничих приміщеннях з урахуванням полів теплового опромінення робочих місць, що дозволяє забезпечити виконання вимог нормативних документів з охорони праці і економію енергетичних ресурсів. Практична значимість. Розроблений програмний продукт сприяє, як складова інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень, розробці схеми розміщення ГІВ і дозволяє точніше розраховувати параметри мікроклімату виробничих приміщень у процесі проектування їх опалення. Це призводить до зниження витрат палива і тепла, підвищується безпека життєдіяльності шляхом створення нормованих параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях у холодну пору року і знижується екологічне навантаження на життєве середовище.

Опис

Ключові слова

алгоритм моделювання, комп'ютерна програма, газові інфрачервоні випромінювачі, параметри мікроклімату, виробниче приміщення, блок-схема, теплове випромінювання, графічна інтерпретація, кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Розробка комп’ютерної програми для підтримки прийняття рішень у СУОП при проектуванні і впровадженні систем з ГІВ / М. А. Касьянов, О. М. Гунченко, І. В. Савченко, В. І. Корінний // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. – Днепропетровск: ПГАСА, 2015. - Вып. 83. - С. 130 - 138. - (Серия "БЖД.").

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset