Особливості архітектури будівель вищих навчальних закладів із змінною геометрією

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті проаналізовано особливості архітектури будівель із змінною геометрією та розглянуто можливість застосування такої конструктивної схеми при проектуванні та спорудженні корпусів вищих навчальних закладів, виокремлено основні конструктивні схеми будівель вищих навчальних закладів із змінною геометрією, визначено головні фактори, які впливають на застосування тієї чи іншої конструктивної схеми, окреслено базові засади розвитку архітектури будівель вищих навчальних закладів із змінною геометрією.
Опис
Ключові слова
вищі навчальні заклади, динамічна архітектура, змінна геометрія, гнучка функціональність, клімат, енерговиробництво, высшие учебные заведения, динамичная архитектура, изменяемая геометрия, гибкая функциональность, климат, энергопроизводство, universities, dynamic architecture, variable geometry, flexible functionality, climate, energy generation
Бібліографічний опис
Стоцько Р. З. Особливості архітектури будівель вищих навчальних закладів із змінною геометрією / Р. З. Стоцько // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С. 384-391. – Бібліогр. : 4 назв.
Зібрання